Az Árkáddal szemben | Tel.: +36 (62) 426 433
szte
Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola
Csillag Autósiskola cím
csillagautosiskola.hu
Tájékoztató

Legújabb 2018-as tájékoztatónk letöltése pdf-ben:

Kötelezően kifüggesztendő fogyasztóvédelmi mutatószámaink: 2018/1: VSM (B elmélet): 51,81%, VSM (B forgalom): 37,12%, VSM (A1,A2,A össz. forgalom): 90%, ÁKÓ (B gyakorlat): 216,69%, KK (AM): 53.900 Ft, KK (A1): 85.900 Ft, KK (A2): 94.900 Ft, KK (A): 130.900 Ft, KK (B): 228.611 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPZŐ SZERV ADATAI:
CSILLAG Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 6722 Szeged, Gutenberg u. 29.
Telefonszáma: (62) 426-433
Honlap: www.csillagautosiskola.hu
Központi e-mail: info@csillagautosiskola.hu


KÉPZŐ SZERV HIVATALOS CÉGADATAI

 •     Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
 •     Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-000395/1990
 •     Adószám: 10403521-2-06
 •     Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0160-05
 •     NKH Képzési Engedélyszám: DA/EL/301/4/2008
 •     Bank: OTP Rt. Szeged, számlaszám: 11735005-20433880

AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Pataki Bálint István (Tel.: +36 20 973 4190, email: info@csillagautosiskola.hu)

AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 6722 Szeged, Gutenberg 29. (sarok), telefonszáma: (62) 426-433. Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfőtől - péntekig 9.00 – 16.45-ig. Szombaton: 9.00 – 11.00-ig

A TELEPHELYEK CÍME:
Tanterem: 6722, Szeged, Gutenberg u. 25-27. (KÉSZ Irodaház földszint, Csillag Tanterem)
Tanpálya: Csillag Autósiskola Tanpálya (SEVER Center hátsó parkoló, Szeged Vásárhelyi Pál u. 3-5.)

Felügyeleti szervünk:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő-köz 3-5 sz. Telefon: 62/681-611 Fax: 62/680-531
www.csmkh.hu; kepzes@csongrad.gov.hu

Felügyeleti és engedélyező szervünk:
NFM Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814 1881
E-mail: kepzesvizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
Kérjük, hogy az alábbi információkat figyelmesen olvassa el és bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy az iskolavezetőhöz!

1. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

a) A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek az adott kategóriára a megfelelő életkor, alapfokú iskolai végzettség személyigazolvány, lakcímkártya esetleges vezetői engedély. Az elméleti és a gyakorlati képzést közvetített szolgáltatásként végezzük.
A beiskolázáskor nem szükséges az „Orvosi Alkalmasság”-ról szóló igazolást a képzőszervnél leadni. Ez az elméleti vizsgára való kiírás feltétele. Ennek hiányában a tanuló nem írható ki vizsgára.
Az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettséget tanúsító okmány (érettségi bizonyítvány, diploma stb.) bemutatása szintén nem feltétele a tanfolyamra való jelentkezésnek, de az első elméleti vizsga előtt kell bemutatni. Ez a további vizsgákon való részvétel feltétele.
A tanulót az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számított 9 hónapon belül kell elméleti vizsgára jelenteni és max. 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Ezek a feltételek nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.

b) Jelentkezéskor személyi igazolvány, lakcímkártya, és ha van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása is szükséges (Jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!). Az adminisztrációs rendszerünkbe való rögzítéshez e-mail cím szükséges (freemailes email címmel nem tudunk regisztrálni) Nem magyar állampolgároknál kártya formátumú tartózkodási engedély vagy útlevél szükséges. A vezetői engedély kiadásához (kormányablak) bizonyítottan 6 hónapi magyarországi tartózkodás szükséges! Kiskorú ügyfeleinknél a „Képzési Szerződés”-t a szülőnek v. gondviselőnek is alá kell írnia.

c) Tandíjbefizetés: készpénzzel, vagy bankkártyával kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges, de banki utalást is elfogadunk (előre utalást követően tudjuk kiállítani a számlát). Banki átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatba a tanuló nevét, és a befizetés jogcímét (vizsgadíj, óradíj stb.) feltüntetni szíveskedjenek.

d) Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat a vizsga helyszínén, a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével kell rendezni. Cím: Szeged, Kereskedő köz. 3-5.

2. AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT

a.) Egészségi alkalmasság: Jelentkező az "AM" segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a kategóriához szükséges előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.

3. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT

a) Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ("AM" 14 év, "A/1" 16 év, A2 18 év, "A korlátlan" 20 év (2 éves A2-vel), vagy 24 év, "B"-kat 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb, a rendeletben előírt kötelező elméleti oktatáson részt vett,

b) Az első elméleti vizsga kiírásának a feltétele az orvosi alkalmasság és az alapfokú iskolai, vagy annál magasabb végzettség igazolása (kivéve AM kategória). Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i fokozatot szerzett. Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített okmány bemutatásával történik. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy a három hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolásával igazolható.

c) A csökkentett óraszámú B/A1 alkategóriás képzéshez pedig érvényes „B”-kat. vezetői engedély szükséges. Ennél a képzésnél a gyakorlati vezetés az elméleti vizsga előtt is elkezdhető, a forgalmi vizsga csak a sikeres elméleti vizsga után lehetséges.

d) Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához igazoltan 6 hónapos itt tartózkodási szükséges.

e) Gyakorlati vizsga: forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kat.-ra előírt életkort elérte, az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte, a szükséges előírt km. távolságot levezette és a vizsgadíjat befizette. Motoros forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

f) Mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák kiírásának a feltétele a vizsgadíjak befizetésének igazolása.

4. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA

A vezetői engedély kiadás feltételeinek az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, az elsősegély vizsgát tanúsító igazolványt bemutatta, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. Ezek teljesítése után a vizsgabizottság a vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (kormányablak) elektronikus úton három munkanapon belül megküldi. A vezetői engedély kiadást az ügyfélnek kormányablaknál az orvosi alkalmassági igazolással, személyi igazolvánnyal (vagy ezzel egyenértékű okmánnyal), lakcímkártyával, elsősegély vizsgalappal kell kezdeményezni.

5. MOTOROS VEZETŐI ENGEDÉLY KATEGÓRIÁK

A kategória
 

Az „AM”, az „A1” és az „A2” kategóriák típusmeghatározásain kívül eső motorkerékpárok, valamint azok a motoros triciklik, amelyek teljesítménye meghaladja a 15kW-ot.

24 éves kortól

A2 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyeknek a teljesítménye nem haladja meg a 35kW-ot, teljesítmény/tömeg arányuk pedig a 0,2kW/kg-ot, és amelyeket nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át. Ezen kívül az „A1” alkategóriával vezethető járművek.

18 éves kortól

A1 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma legfeljebb 125cm3, teljesítményük pedig legfeljebb 11kW. Továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye legfeljebb 15kW.

16 éves kortól

AM kategória

Olyan két- és három vagy akár négykerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége maximum 45km/h, és hengerűrtartalma legfeljebb 50cm3.

14 éves kortól

Meglévő kategória

Megszerezhető kategória

Elméleti óraszámok

Gyakorlati óraszámok

Korhatár

Teljesítendő menettávolságok

KEZDŐ

Motoros vezetői engedély nélkül

A1

22 óra

16 óra

16 év

240 km

A2

22 óra

16 óra

18 év

240 km

A

22 óra

26 óra

24 év

390 km

MOTOROS TAPASZTALATTAL

A1 2 éven belül

A2

-

12 óra

18 év

180 km

A1 2 éven túl

A2

3 óra

8 óra

18 év

120 km

A1 2 éven belül

A

-

16 óra

24 év

240 km

A1 2 éven túl

A

3 óra

10 óra

24 év

150 km

A2 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

A2 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

20 év

120 km

Ak 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

Ak 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

24 áv

120 km

6. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyammentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet (vizsgadíj: 7.900 Ft). A Csongrád Megyei Vezetőség címe: Szeged Plaza Tel: +36 70 933 8045. Iskolánkban rendszeresen indítunk felkészítő tantermi és e-learninges tanfolyamot. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet.

Nem kell eü-ből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van. A hatóság ez alapján mentesíti a vizsga alól és a Vörös Kereszt a tanúsító okmányt részére kiadja. 

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

7. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA

 1. "AM" elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek 12 óra
A járművezetés elmélete 4 óra
Vezetési gyakorlat 10 óra

 1. "A1", "A2" és "A" kategória elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Közlekedési ismeretek 14 óra
A járművezetés elmélete 4 óra
Vezetési gyakorlat „A1” 16 óra
Vezetési gyakorlat „A 2” 16 óra
Vezetési gyakorlat „A” 26 óra
B/A1/125 3 elméleti óra és 2 gyakorlati óra

                                                                                                                                                   

 1. "B" kategória tantárgyak és min. kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek

14 óra

A gépkocsivezetés elmélete

6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

2 óra

Összefoglaló gyakorlás és házi vizsga

10 óra

A gépkocsivezetés gyakorlata

29 óra + 1 forgalmi vizsgaóra

Az elméleti foglalkozás alkalmanként 4X45 percből és 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc vezetésből + 10 perc szünetből áll.

8. JÁRMŰ-, ÉLETKORI-, OKTATÁSI- ÉS VIZSGÁZTATÁSI ELŐÍRÁSOK

Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

 • „A2” alkategóriás vizsgához kettő évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a sikeres elméleti vizsgát két éven belül tette le.
 • „A” kategóriás vizsgához – kettő évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

Gyakorlati vizsgára bocsátás akkor lehetséges, ha a kötelező óraszámokon túl a kategóriára előírt minimális menettávolságokat is teljesítette a tanuló. Ezek a következők:

AM kategória

100 km

10 óra

A1, A2 alkategóriák

240 km

16 óra

A1/B kategória

30 km

2 óra

A2 kategória (2 éven belüli A1-el)

180 km

12 óra

A2 kategória (2 éven túli A1-el)

120 km

8 óra

A kategória (AK-A2-VEL 2 éven belül)

180 km

12 óra

A kategória (AK-A2 két éven túl)

120 km

8 óra

A kategória (A1-2 éven belül)

240 km

16 óra

A kategória (A1-2 éven túl)

150 km

10 óra

A kategória (24 év, motoros előélet nélkül)

390 km

26 óra

B kategória

580 km

29 óra

A vizsgaigazoláson a kód vagy megfelelő szöveges bejegyzés jelzi, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgáit automata vagy manuálisan működtetett tengelykapcsoló, ill. sebváltós járművel teljesítette.

Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:

"AM", "A/1", "A2." és "A" kategóriákhoz

->

A járművezetői vizsga tankönyve "A"

„B” kategóriához

->

KRESZ könyv Személygépkocsivezetők részére

Minden kategóriához

->

A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye

Minden kategóriához

->

A járművezetői vizsga TESZT gyakorló CD

A tantermi elméleti foglalkozások általában 16.00-tól - 19.30-ig tartanak. Tanterem: CSILLAG Oktatási Központ: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27 (KÉSZ Irodaház - földszint). Az ügyfelek többségének kérésére az időpontban módosítás lehetséges. A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok, projektor és más korszerű szemléltető eszközök segítik, és felkészült oktatók végzik. Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során. Az otthoni felkészülést nagymértékben elősegíti az irodánkban kapható CD, illetve az online vizsgafelkészítő (E-titán) hozzáférés biztosítása, amely oktató és vizsgáztató programjának köszönhetően az otthoni felkészüléshez segítséget biztosít. Tantermi elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra:

A tankönyvből

I.foglalkozás:

1-66. oldal

II.foglalkozás:

66 - 90. oldal

III.foglalkozás:

91-102. oldal

IV.foglalkozás:

102-130. oldal

V.foglalkozás:

131-182. oldal

VI.foglalkozás:

183-229. oldal

VII.foglalkozás: Összefoglalás, ismétlés, házivizsga konzultáció

9. A VIZSGAHELY CÍME

 • Elméleti vizsga helye:
  Szeged, Kereskedő köz 5. szám alatti földszinti tanterem. (64-es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.)
 • Gyakorlati vizsga kiindulási helye:
  Szeged, Kereskedő köz 3. szám.
   

10. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK
Érvényes : 2018. február 1-től visszavonásig

sorszám

oktató neve

kategória

jármű típus

felszereltség, egyéb

óradíj

1

Fekete Csaba

AM

Aprilia Scarabeo 50

Automata, önindítós

4.000 HUF

A1

Yamaha CYGNUS

automata

4.500 HUF

A1

YAMAHA YBR 125

Önindítós

4.500 HUF

A2

SUZUKI GS 500

Önindítós

4.500 HUF

A

KAWASAKI ER6N

Önindítós

4.500 HUF


 

sorszám

oktató neve

kategória

jármű típus

felszereltség, egyéb

óradíj

1.

Absolon Róbert

B

OPEL ASTRA 1.4

Szervo, Klíma

3.990 HUF

2. Bálint Ildikó B SUZUKI BALENO  Szervo, klíma 4.090 HUF

3.

Bán Róbert Rajmund

B

HYUNDAI Getz

Szervo, Klíma

4.090 HUF

4.

Bozsik József

B

VW Golf VI.

Szervo, Klíma

4.090 HUF

5.

Dobrossi Csaba

B

SKODA FABIA

Szervo, Klíma

3.990 HUF

6. Farkas Gábor B SUZUKI Splash Szervo, klíma 4.090 HUF
7. Fekete Csaba B VW Polo Szervo, Klíma 3.990 HUF

8.

Gáspár Ferenc

B

SUZUKI Ignis

Szervo, Klíma

3.990 HUF

9.

Gáspár József

B

FIAT Punto

Szervo, Klíma

3.990 HUF

10. Kalmár Krisztina B FORD FIESTA Szervo, klíma 4.500 HUF

11.

Kerekes Ferenc

B

FORD Focus

Szervo, klíma

3.790 HUF

12.

Kis-Tóth Imre

B

SKODA Fabia

Szervo, klíma

3.990 HUF

13.

Kocsis Csaba

B

OPEL MERIVA

Szervo, Klíma

3.790 HUF

14. Kocsis Sándor B FIAT Stilo Szervo, Klíma 3.990 HUF

15.

Kuhn Gábor

B

HONDA Jazz

Szervo, Klíma

4.190 HUF

16.

Mészáros Dezső

B

TOYOTA Yaris

Szervo, Klíma

4.290 HUF

17.

Meszlényi István

B

OPEL ASTRA (Új)

Szervo, klíma

3.990 HUF

18.

Pataki Bálint 

B

RENAULT Clio Grantour

Szervo, Klíma

4.190 HUF

19. Pataki István B TOYOTA Auris (Új) Szervo, Klíma, Navi 4.190 HUF
20. Papp Éva B VW POLO Szervo, klíma 3.990 HUF
21. Remzső Szabolcs B VW GOLF VII. Szervo, klíma 4.990 HUF

22.

Savanya Antal

B

TOYOTA Yaris

Szervo, Klíma

3.990 HUF

23.

Szabó Zsolt

B

TOYOTA Yaris

Szervo, Klíma

3.990 HUF

    „B” kategóriás autópálya gyakorlás óradíja (nem tartalmazza a pályahasználati díjat!)

3.790 HUF*

* legalacsonyabb oktatói óradíjjal számolva - megegyezik az oktató hatályos óradíjával.

A pótóra óra díja megegyezik a mindenkor érvényes óradíj összegével, külön igénylést nem igényel. Szükségességéről, és a mennyiségéről az oktatóval kell egyeztetni. 

Gyorsított gyakorlati képzés óradíja: 4.990 Ft. Gyorsított képzésre szerződés kiegészítést kell kötni iskolánkkal. Részletek, és a szerződés megtekintése ügyfélszolgálatunkon lehetséges előzetesen egyeztetett időpontban, az Iskolavezetőnél.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése:

- bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően)

- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű

- magas szárú zárt cipő vagy csizma

Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében az oktatótól lehet bérelni.

11. A TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

 • A tanulók felkészítésében Iskolánk - a tanulóval kötött külön megállapodás alapján - közreműködik. úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell.
 • Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakására, ill. a tanuló által megjelölt telephelyen kezdi és fejezi be az oktatást.
 • Az oktatási díj „AM” és „A/1” kategóriákban ill., „A2” és „A” kategóriákban egységesen 4.500 Ft/óra, a jármű oktatás helyszínére szállításáról a tanuló gondoskodik. „B” kategóriában külön megegyezés tárgya.

12. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA, ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI

a) A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Ezen túl, a rendeletben meghatározott km távolságokat is teljesíteni kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell! Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.

b) Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha a jelölt a másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ezt a tényt az Iskolavezető a Hatóság felé jelzi, és adminisztrálja (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban).

c) A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt az aktuális óradíjon pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor fel nem használt órát a külön szerződés vagy a táblázatban feltüntetett díj szerint kell megfizetni. A 24 órán túl telefonon, sms-ben e-mailben lemondott órákat az oktató tudomásul veszi. Az így lemondott vezetési óra nem kerül leszámlázásra.

13. TANTERMI TANFOLYAMDÍJAK (akciós áraink 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek)

„AM” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

16 óra

19.200 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

4 óra

18.000 Ft

16.000 Ft

Forgalom - gyakorlat

6 óra

27.000 Ft

24.000 Ft

Összesen:

64.200 Ft

49.900 Ft

"B125" kategória tanfolyamdíjai
Kötelező óraszám Normál díj: Akciós díj:
Elméleti tanfolyam (csak 90 napos e-learninggel) 3 óra 19.200 Ft 13.900 Ft
Járműkezelés - gyakorlat 1 óra 4.500 Ft 4.500 Ft
Forgalom - gyakorlat 1 óra 4.500 Ft 4.500 Ft
Összesen: 28.200 Ft 22.900 Ft

„A1” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

6 óra

27.000 Ft

27.000 Ft

Forgalom - gyakorlat

8 óra

36.000 Ft

36.000 Ft

Országút - gyakorlat

2 óra

9.000 Ft

9.000 Ft

Összesen:

104.000 Ft

81.900 Ft

„A2” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

6 óra

27.000 Ft

27.000 Ft

Forgalom - gyakorlat

10 óra

45.000 Ft

45.000 Ft

Országút - gyakorlat

2 óra

9.000 Ft

9.000 Ft

Összesen:

113.000 Ft

90.900 Ft

„A” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

10 óra

45.000 Ft

45.000 Ft

Forgalom - gyakorlat

11 óra

49.500 Ft

49.500 Ft

Országút - gyakorlat

5 óra

22.500 Ft

22.500 Ft

Összesen:

149.000 Ft

126.900 Ft

„B” kategória tanfolyamdíjai*

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

32 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat*

9 óra*

34.110 Ft

34.110 Ft*

Forgalom - gyakorlat*

14 óra*

53.060 Ft

53.060 Ft*

Országút - gyakorlat*

4 óra*

15.160 Ft

15.160 Ft*

Éjszaka - gyakorlat*

2 óra*

7.580 Ft

7.580 Ft*

Összesen:

141.910 Ft

119.810 Ft*

*A „B” kategóriás gyakorlati óradíjak a 3.790 Ft-os óradíjunkkal kerültek kiszámításra. A magasabb óradíjjal dolgozó oktatóinknál a költségek arányosan emelkednek!


Akciós díjaink csak a teljes képzési szolgáltatás igénybe vétele esetén értendőek, ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul. Alapoktatásnál (AM/A1/A2/A/B kat.), és a járműkezelői vizsgára való felkészüléshez pályahasználati díjat kell fizetni. Ez B kat. esetében 7.000 Ft, motoros kategóriánál 4.000 Ft. Ezek az összegek korlátlan pályahasználatra jogosítja a tanulót (oktatóval!)

A sikeres elméleti vizsgát követően a második részletet esedékes fizetni. Tandíjbefizetés átutalással, vagy készpénzzel, bankkártyával a helyszínen iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.

TANDÍJ: a rendeletben meghatározott elméleti óraszámokra valamint a vezetési órákra a fenti táblázatban leírt összegek vonatkoznak. Az aktuális akciós engedmények összegét a vastagon szedett táblázat tartalmazza!


Az estleges akcióban a kedvezmények a meghirdetett határidőig vagy tanfolyam kezdési időpontjától négy hónapig vehetők igénybe.

14. E-LEARNING TANFOLYAMOK, ÉS DÍJAK

a. Kategóriás képzések

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra díja

90 napos képzés

„A” kategóriás képzés (24 év)

60/90

16.900 Ft

5.900 Ft

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

+ elsősegély tanfolyam + 4.000 Ft

180 napos képzés

„A” kategóriás képzés (24 év)

75/180

17.800 Ft

5.900 Ft

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

+ elsősegély tanfolyam + 4.000 Ft

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő

Tanfolyam díja

Pótóra

90 napos hozzáférés

AM kategóriás képzés

60/90

9.900 Ft

4.900 Ft

180 napos hozzáférés

75/180

10.300 Ft

4.900 Ft

 AM-hez + elsősegély tanfolyam: 4.000 Ft

b. Motoros kategóriából – motoros kategória

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra

90 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

60/90

13.900 Ft

5.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

180 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

75/180

15.500 Ft

5.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

15. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI

a) Az iskolavezető mentesítheti azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon mentesítve lett, azt kérésére, a Csm-i Korm. illetékes osztálya mentesítheti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat hitelesített fénymásolatát.)

b) A mozgáskorlátozott, és a siket ügyfeleink részére javasoljuk az e-learning oktatási rendszert. A siket személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. A mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján - kérésre - közreműködik.

c) A magyar nyelvet nem beszélő személy elméleti vizsgájához a közlekedési hatóság arra alkalmas személyt jelöl ki tolmácsolási feladatra (Angol, német és román nyelven a vizsgázni számítógépen is van lehetőség). A SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül választhat. A tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon, általa megjelölt módon vizsgázhat.

16. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS

a) A tanulónak joga van másik iskolához való távozásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést (Képzési Szerződés) egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is van (Lásd 26. Egyebek/3.). A „Képzési Igazolás”-t iskolánk állítja ki, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki.
B) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.(Az összes képzéssel kapcsolatos anyagot 5 évig archiváljuk)

17. AZ OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME

 • Elméleti oktatás: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (Földszint, Csillag Tanterem)
 • Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Gutenberg 29. szám előtti utcai parkolók, ill. az oktatóval egyeztetett helyen.
 • Tanpálya: SEVER áruház mögött, a Csillag Autósiskola tanpályája (Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5.)
   

18. A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME ÉS TELEFONSZÁMA

Csm.-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5. Központi tel: 62/591-520, www.csmkh.hu

A vizsgázó a vizsga alkalmával személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, 14 életév alatt pedig érvényes diákigazolvánnyal igazolhatja.

19. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.( TÁJÉKOZTATÓ)
b) A „TÁJÉKOZTATÓ”-ban ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját)
d) Az elméleti tanfolyamon a tanuló mulasztását ingyenesen pótolni.
e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, ill. iskolavezetővel.
h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.
i) Oktatócserét kérni.
j) Meghatározott módon (személyesen vagy telefonon 24 órával előbb) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről, ill. nem megjelenni a vizsgákon, de ebben az esetben a felmerülő költségek (óradíj, vizsgadíj) a tanulót illetik
l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.
m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
n) Képzőszervet váltani a fenti tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével lehetséges.

Az ügyfél kötelessége:

a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
e) A munkavédelmi előírásokat betartani.
f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj felszámításra kerül.)
g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni..
i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy a hatóság által is elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
A tanfolyamról kizárás
a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után - az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével - sem jelentkezik.
d) Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).
d) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga.

20. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei (7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

I. Életkori feltételek

 1. 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére
 2. 16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
 3. 16. életév az „A1” és „B1” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére
 4. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 5. 18. életév az „A2”(2015 jan.19 után), a „C1” és „BE” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 6. 20. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
 7. 24. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.

II. Jártassági feltételek

 1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,

a) aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak

b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

 1. Az „A2” alkategóriájú vezetői engedélyek az „A1” alkategóriára is érvényesek.
 2. Az „A”, „B”, kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek az „A1”, „A2”, „B1”, alkategóriára is.

A magyar vezetői engedélyen nem kerül feltüntetésre, hogy a vezetői engedély jogosítottja a fenti járművek vezetésére jogosult.

 1. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke (8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

01 Látásképesség korrekciója és/vagy védelme

01. 01. szemüveg

01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék

01. 03. védőszemüveg

01. 04. homályos lencse

01. 05. szemtakaró

01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
Fontos! Szemüveggel vagy kontakt lencsével vezető tanulók a vezetés és a vizsga alkalmával tartalék szemüveget tartsanak maguknál!!!

21. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

Kategória

Elméleti vizsgadíj

Járműkezelési vizsgadíj

Forgalmi
vizsgadíj

Vizsgadíjak
összesen

Rendelkezésre állásdíja Ft.

AM

4.600

3.600

3.600

11.800

4.000

"A1"

4.600

4.700

11.000

20.300

4.500

"A2" "A1"2éventúl

4.600

4.700

11.000

20.300

4.500

"A2”

4.600

4.700

11.000

20.300

4.500

"A" (A2-vel 2 éven túl)

4.600

4.700

11.000

20.300

4.500

"A"

4.600

4.700

11.000

20.300

4.500

"B"

4.600

-

11.000

15.600

3.790-től*

„B/A1”

4.600

4.700

11.000

20.300

5.000

*a legalacsonyabb oktatói óradíjjal számolva

A Vizsgadíj befizetése elméleti alapvizsga esetén kizárólag iskolánk ügyfélszolgálatán lehetséges. A sikertelen elméleti pótvizsga díjának befizetése és új időpont kérése a vizsgahelyszínen (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.) lehetséges.

22. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

23. EGYEBEK

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
 2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!
 3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg (Képzési Szerződés), mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett kedvezmények az elméleti képzésre és egyéb járulékos költségekre vonatkoznak.  A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen „Tájékoztató”-ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak.
 4. Részletfizetés. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 10 vezetési óra.
 5. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
 6. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, nem is téríthető vissza.
 7. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató, ill. kocsi típusonként megegyező áron teljesítjük.(A pótórák költsége megegyezik az alapórákéval.)  
 8. Más képzőszervhez távozáskor a már befizetett tandíj fennmaradó részét visszafizetjük az ügyintézési költség levonásával.
 9. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20 %-a, ill. az 5.000 Forintot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetnie annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képzőszervhez.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk a „CSILLAG” Autósiskola valamennyi munkatársa nevében!

Szeged, 2018. február 2.

Pataki Bálint István
ügyvezető, iskolavezető
info@csillagautosiskola.hu

Pataki Gergely
kommunikációs munkatárs
marketing@csillagautosiskola.hu

​|Jogosítvány - Autósiskola - Szeged - Vezetői engedély - Forgalmi vizsga