Az Árkáddal szemben | Tel.: +36 (62) 426 433
szte
Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola
Csillag Autósiskola cím
csillagautosiskola.hu
Tájékoztató

2019/4: VSM - A1, A2, A elmélet: 80%, forgalom: 75%, VSM - B elm.: 62,8%, VSM - B forg.: 31,08%, ÁKÓ (B gyakorlat): 190,89%, KK (AM): 83.855 Ft, KK (A1): 124.900 Ft, KK (A2): 120.100 Ft, KK (A): 162.714 Ft, KK (B): 270.014 Ft

A KÉPZŐ SZERV ADATAI:

CSILLAG Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 6722 Szeged, Gutenberg u. 29.
Telefonszáma: (62) 426-433
Honlap: www.csillagautosiskola.hu
Központi e-mail:
info@csillagautosiskola.hu

KÉPZŐ SZERV HIVATALOS CÉGADATAI

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-000395/1990

Adószám: 10403521-2-06

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0160-05

NKH Képzési Engedélyszám: DA/EL/301/4/2008

Bank: OTP Rt. Szeged, számlaszám: 11735005-26048815 Utalás közleményébe kérjük a tanuló pénzügyi azonosítóját (Pl.: AB-ABC12ABC) feltüntetni szíveskedjenek. 

Külföldről történő utalás esetén: HU 1711735005-2043388-00000000 (SWIFT/BIC: OTPVHUHB)

AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Pataki Bálint István (Tel.: +36 20 973 4190, email: info@csillagautosiskola.hu)

AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 6722 Szeged, Gutenberg 29. (sarok), telefonszáma: (62) 426-433. Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfőtől - péntekig 9.00 – 16.45-ig. Szombaton: 9.00 – 11.00-ig

A TELEPHELYEK CÍME:
Tanterem: Csillag Oktatástechnikai Központ, 6722, Szeged, Gutenberg u. 25-27. (KÉSZ Irodaház földszint, Csillag Tanterem)
Tanpálya: Csillag Autósiskola Vezetéstechnikai Centrum (SEVER Center hátsó parkoló, Szeged Vásárhelyi Pál u. 3-5.)

Felügyeleti szervünk:

Dél-alföldi Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

6728 Szeged, Kereskedő-köz 3-5 sz. Telefon: 62/681-614

E-mail: csongrad@kavk.hu

Engedélyező szervünk:

KAV Vizsgaközpont

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814 1881

E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu

Kérjük, hogy az alábbi információkat figyelmesen olvassa el és bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy az iskolavezetőhöz!

1. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek az adott kategóriára a megfelelő életkor, alapfokú iskolai végzettség személyigazolvány, lakcímkártya esetleges vezetői engedély. Az elméleti, és gyakorlati képzést közvetített szolgáltatásként végezzük.

A beiskolázáskor nem szükséges az „Orvosi Alkalmasság”-ról szóló igazolást a képzőszervnél leadni. Ez az elméleti vizsgára való kiírás feltétele. Ennek hiányában a tanuló nem írható ki vizsgára.

Az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettséget tanúsító okmány (érettségi bizonyítvány, diploma stb.) bemutatása szintén nem feltétele a tanfolyamra való jelentkezésnek, de az első elméleti vizsga előtt kell bemutatni. Ez a további vizsgákon való részvétel feltétele.

A tanulót az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számított 9 hónapon belül kell elméleti vizsgára jelenteni és max. 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Ezek a feltételek nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Jelentkezéskor személyi igazolvány, lakcímkártya, és ha van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása is szükséges (Jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!). Nem magyar állampolgároknál kártya formátumú tartózkodási engedély vagy útlevél szükséges. Kiskorú ügyfeleinknél a „Képzési Szerződés”-t a szülőnek v. gondviselőnek is alá kell írnia.

Tandíjbefizetés: készpénzzel, vagy bankkártyával kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges, de banki utalást is elfogadunk (előre utalást követően tudjuk kiállítani a számlát). Banki átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatba a tanuló nevét, és a befizetés jogcímét (vizsgadíj, óradíj stb.) feltüntetni szíveskedjenek.

Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat a vizsga helyszínén, a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével kell rendezni. Cím: Szeged, Kereskedő köz. 3-5.

AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT

Egészségi alkalmasság: Jelentkező az "AM" segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a kategóriához szükséges előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.

2. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT

Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ("AM" 14 év, "A/1" 16 év, A2 18 év, "A korlátlan" 20 év (2 éves A2-vel), vagy 24 év, "B"-kat 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb, a rendeletben előírt kötelező elméleti oktatáson részt vett,

Az első elméleti vizsga kiírásának a feltétele az orvosi alkalmasság és az alapfokú iskolai, vagy annál magasabb végzettség igazolása (kivéve AM kategória). Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i fokozatot szerzett. Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített okmány bemutatásával történik. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy a három hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolásával igazolható.

A csökkentett óraszámú B/A1 alkategóriás képzéshez pedig érvényes „B”-kat. vezetői engedély szükséges. Ennél a képzésnél a gyakorlati vezetés az elméleti vizsga előtt is elkezdhető, a forgalmi vizsga csak a sikeres elméleti vizsga után lehetséges.

Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához igazoltan 6 hónapos itt tartózkodási szükséges.

Gyakorlati vizsga: forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kat.-ra előírt életkort elérte, az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte, a szükséges előírt km. távolságot levezette és a vizsgadíjat befizette. Motoros forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

Mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák kiírásának a feltétele a vizsgadíjak előre történő befizetése.

A tanuló hozzájárulása adatainak a kezeléséhez az Adatvédelmi tájékoztatónkban ismertettek alapján

3. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA

A sikeres forgalmi vizsga után vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (kormányablak) elektronikus úton három munkanapon belül megküldi. A vezetői engedély kiadást az ügyfélnek kormányablaknál az orvosi alkalmassági igazolással, személyi igazolvánnyal (vagy ezzel egyenértékű okmánnyal), lakcímkártyával, elsősegély vizsgalappal kell kezdeményezni.

4. MOTOROS VEZETŐI ENGEDÉLY KATEGÓRIÁK

A kategória
Œ

Az „AM”, az „A1” és az „A2” kategóriák típusmeghatározásain kívül eső motorkerékpárok, valamint azok a motoros triciklik, amelyek teljesítménye meghaladja a 15kW-ot.

24 éves kortól

A2 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyeknek a teljesítménye nem haladja meg a 35kW-ot, teljesítmény/tömeg arányuk pedig a 0,2kW/kg-ot, és amelyeket nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át. Ezen kívül az „A1” alkategóriával vezethető járművek.

18 éves kortól

A1 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma legfeljebb 125cm3, teljesítményük pedig legfeljebb 11kW. Továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye legfeljebb 15kW.

16 éves kortól

AM kategória

Olyan két- és három vagy akár négykerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége maximum 45km/h, és hengerűrtartalma legfeljebb 50cm3.

14 éves kortól

Meglévő kategória

Megszerezhető kategória

Elméleti óraszámok

Gyakorlati óraszámok

Korhatár

Teljesítendő menettávolságok

KEZDŐ

Motoros vezetői engedély nélkül

A1

22 óra

16 óra

16 év

240 km

A2

22 óra

16 óra

18 év

240 km

A

22 óra

26 óra

24 év

390 km

MOTOROS TAPASZTALATTAL

A1 2 éven belül

A2

-

12 óra

18 év

180 km

A1 2 éven túl

A2

3 óra

8 óra

18 év

120 km

A1 2 éven belül

A

-

16 óra

24 év

240 km

A1 2 éven túl

A

3 óra

10 óra

24 év

150 km

A2 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

A2 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

20 év

120 km

Ak 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

Ak 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

24 áv

120 km

5. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyammentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet (vizsgadíj: 7.900 Ft). A Csongrád Megyei Vezetőség címe: Szeged Plaza Tel: +36 70 933 8045. Iskolánkban rendszeresen indítunk felkészítő tantermi és e-learninges tanfolyamot. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet.

Nem kell eü-ből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van. A hatóság ez alapján mentesíti a vizsga alól és a Vörös Kereszt a tanúsító okmányt részére kiadja.

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

6. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA

"AM" elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek

12 óra

A járművezetés elmélete

4 óra

Vezetési gyakorlat

10 óra

"A1", "A2" és "A" kategória elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

Közlekedési ismeretek

14 óra

A járművezetés elmélete

4 óra

Vezetési gyakorlat „A1”

16 óra

Vezetési gyakorlat „A 2”

16 óra

Vezetési gyakorlat „A”

26 óra

B/A1/125

3 elméleti óra és 2 gyakorlati óra 

                                                                                                                                                                    

"B" kategória tantárgyak és min. kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek

14 óra

A gépkocsivezetés elmélete

6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

2 óra

Összefoglaló gyakorlás és házi vizsga

6 óra

A gépkocsivezetés gyakorlata

29 óra + 1 forgalmi vizsgaóra

Az elméleti foglalkozás alkalmanként 2X90 percből és közte 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc vezetésből + 10 perc szünetből áll.

7. JÁRMŰ-, ÉLETKORI-, OKTATÁSI- ÉS VIZSGÁZTATÁSI ELŐÍRÁSOK

Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

 • „A2” alkategóriás vizsgához kettő évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a sikeres elméleti vizsgát két éven belül tette le.

 • „A” kategóriás vizsgához – kettő évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

Gyakorlati vizsgára bocsátás akkor lehetséges, ha a kötelező óraszámokon túl a kategóriára előírt minimális menettávolságokat is teljesítette a tanuló. Ezek a következők:

AM kategória                              

100 km

10 óra

A1, A2 alkategóriák

240 km

16 óra

A1/B kategória                                                     

30 km

2 óra

A2 kategória (2 éven belüli A1-el)                 

180 km

12 óra

A2 kategória (2 éven túli A1-el)

120 km

8 óra

A kategória (AK-A2-VEL 2 éven belül)

180 km

12 óra

A kategória (AK-A2 két éven túl)

120 km

8 óra

A kategória (A1-2 éven belül)

240 km

16 óra

A kategória (A1-2 éven túl)

150 km

10 óra

A kategória (24 év, motoros előélet nélkül)

390 km

26 óra

B kategória

580 km

29 óra

A vizsgaigazoláson a kód vagy megfelelő szöveges bejegyzés jelzi, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgáit automata vagy manuálisan működtetett tengelykapcsoló, ill. sebváltós járművel teljesítette.

Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:

"AM", "A/1", "A2." és "A" kategóriákhoz

->

A járművezetői vizsga tankönyve "A" +
EduKresz online vizsgafelkészítő anyag

„B” kategóriához

->

KRESZ könyv Személygépkocsivezetők részére + EduKresz online vizsgafelkészítő anyag

Minden kategóriához

->

A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek

 gyűjteménye, EduKresz online vizsgafelkészítő anyag

Minden kategóriához

->

EduKresz online vizsgafelkészítő anyag - a tantermi tanfolyam ára tartalmazza

A tantermi elméleti foglalkozások általában 15,50-től - 19.00-ig tartanak. Tanterem: CSILLAG Oktatási Központ: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27 (KÉSZ Irodaház - földszint). A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok, projektor és más korszerű szemléltető eszközök segítik, és felkészült oktatók végzik. Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során. Az otthoni felkészülést nagymértékben elősegíti az irodánkban kapható CD, illetve az online vizsgafelkészítő (E-titán) hozzáférés biztosítása, amely oktató és vizsgáztató programjának köszönhetően az otthoni felkészüléshez segítséget biztosít. Tantermi elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra:

A tankönyvből

 1. foglalkozás:

Alapfogalmak

 1. foglalkozás:

Közúti jelzőtáblák, jelzések

 1. foglalkozás:

Fényjelzések, elsőbbség, elindulás

 1. foglalkozás:

Rendőri jelzések, haladás az úton

 1. foglalkozás:

Vezetés elmélet

 1. foglalkozás:

Vezetés elmélet, szerkezettan

 1. foglalkozás:

Összefoglalás, ismétlés, házivizsga konzultáció

8. A VIZSGAHELY CÍME

Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 3-5. szám alatti földszinti vizsgaterem. (64-es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.)

Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Szeged, Kereskedő köz 3-5. szám.


9. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK

Aktuális járműhasználati díjaink, és választható oktatóink jelen Tájékoztató 1.sz mellékletében érhetőek el (oldal alja).#1. számú melléklet

A megváltozott körülményekre való tekintettel korlátozott mértékben, egyes oktatóknál lehetséges a sorban állás nélküli azonnali kezdés emelt óradíj ellenében. Ezek részleteit külön szerződés-kiegészítés szabályozza, és az iskolavezetőnél kell jeleznie a tanulónak, amennyiben élni kíván vele.

A pótóra díja megegyezik a mindenkor érvényes óradíj összegével, külön igénylést nem igényel. Szükségességéről, és a mennyiségéről az oktatóval kell egyeztetni.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése:

- bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően) - higiéniai okok miatt a tanulónak sajátot kell biztosítania

- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű

- magas szárú zárt cipő vagy csizma - higiéniai okok miatt a tanulónak sajátot kell biztosítania

Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében az oktatótól lehet bérelni.

10. A TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

 1. A tanulók felkészítésében Iskolánk - a tanulóval kötött külön megállapodás alapján – közreműködik, úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell.

 2. Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakására, ill. a tanuló által megjelölt telephelyen kezdi és fejezi be az oktatást.

 3. Az oktatási óra díj „AM” és „A/1” alkategóriákban ill. „A2” és „A” kategóriákban egységesen 4.500 Ft/óra, a jármű oktatás helyszínére szállításáról a tanuló gondoskodik. B kategórában külön megegyezés tárgya.

  11. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA, ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI

a) A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Ezen túl, a rendeletben meghatározott km távolságokat is teljesíteni kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell! Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.

b) Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha a jelölt a másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ezt a tényt az Iskolavezető a Hatóság felé jelzi, és adminisztrálja (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban).

c) A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt az aktuális óradíjon pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a fel nem használt órát a külön szerződés vagy a táblázatban feltüntetett díj szerint kell megfizetni. A 24 órán túl telefonon, sms-ben e-mailben lemondott órákat az oktató tudomásul veszi. Az így lemondott vezetési óra nem kerül leszámlázásra.

12. TANTERMI TANFOLYAMDÍJAK

Aktuális tantermi tanfolyamdíjaink díjaink jelen Tájékoztató 1.sz mellékletében érhetőek el (oldal alja)..#1. számú melléklet


Akciós díjaink csak a teljes képzési szolgáltatás igénybe vétele esetén értendőek, ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul. Alapoktatásnál (AM/A1/A2/A/B kat.), és a járműkezelői vizsgára való felkészüléshez pályahasználati díjat kell fizetni. Ez az összes kategória esetében 10.000 Ft. Ezek az összegek korlátlan pályahasználatra jogosítja a tanulót (szakoktatónkkal).

A sikeres elméleti vizsgát követően a második részletet esedékes fizetni. Tandíjbefizetés átutalással, vagy készpénzzel, bankkártyával a helyszínen iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.

TANDÍJ: a rendeletben meghatározott elméleti óraszámokra valamint a vezetési órákra a fenti táblázatban leírt összegek vonatkoznak. Az aktuális akciós engedmények összegét a vastagon szedett táblázat tartalmazza!


Az estleges akcióban a kedvezmények a meghirdetett határidőig vagy tanfolyam kezdési időpontjától négy hónapig vehetők igénybe.

13. E-LEARNING TANFOLYAMOK, ÉS DÍJAK

Aktuális e-learning tanfolyamdíjaink jelen Tájékoztató 1.sz mellékletében érhetőek el (oldal alja).#1. számú melléklet

14. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI

 1. Az iskolavezető mentesítheti azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon mentesítve lett, azt kérésére, a Csm-i Korm. illetékes osztálya mentesítheti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat hitelesített fénymásolatát.)

 2. A mozgáskorlátozott, és a siket ügyfeleink részére javasoljuk az e-learning oktatási rendszert. A siket személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. A mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján - kérésre - közreműködik.

 1. A magyar nyelvet nem beszélő személy elméleti vizsgájához a közlekedési hatóság arra alkalmas személyt jelöl ki tolmácsolási feladatra (Angol, német és román nyelven a vizsgázni számítógépen is van lehetőség). A SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül választhat. A tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon, általa megjelölt módon vizsgázhat.

15. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS

a) A tanulónak joga van másik iskolához való távozásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést (Képzési Szerződés) egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is van (Lásd 22. Egyebek/3.). A „Képzési Igazolás”-t iskolánk állítja ki, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki, az írásbeli kérelemtől számított 3 munkanapon belül, de kizárólag a pénzügyi elszámolást követően (vezetési karton alapján). A tanuló akadályoztatása esetén Képzési igazolást a tanuló által hivatalosan meghatalmazott (két tanús Meghatalmazással, pontos adatokkal) személy részére is kiadunk. 

B) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.(Az összes képzéssel kapcsolatos anyagot 5 évig archiváljuk)

16. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME

 • Elméleti oktatás: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (Földszint, Csillag Tanterem)

 • Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Gutenberg 29. szám előtti utcai parkolók, ill. az oktatóval egyeztetett helyen.

 • Tanpálya: SEVER áruház mögött, a Csillag Autósiskola Vezetéstechnikai Centruma


  17. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit (TÁJÉKOZTATÓ).

b) A „TÁJÉKOZTATÓ”-ban ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját)

d) Az elméleti tanfolyamon a tanuló mulasztását ingyenesen pótolni.

e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).

f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, ill. iskolavezetővel.

h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.

i) Oktatócserét kérni.

j) Meghatározott módon (személyesen vagy telefonon vagy sms-ben 24 órán túl) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.

k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről, ill. nem megjelenni a vizsgákon, de ebben az esetben a felmerülő költségek (óradíj, vizsgadíj) a tanulót terhelik.

l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.

m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

n) Képzőszervet váltani a fenti tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével lehetséges.

Az ügyfél kötelessége:

a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
e) A munkavédelmi előírásokat betartani.
f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj felszámításra kerül.)
g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni..
i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy a hatóság által is elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

A tanfolyamról kizárás

 1. Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
  b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
  c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után - az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével - sem jelentkezik.
  d) Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).
  d) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga.

   

 1. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei (7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

I. Életkori feltételek

 1. 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére

 2. 16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.

 3. 16. életév az „A1” és „B1” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére

 4. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

 5. 18. életév az „A2”(2015 jan.19 után), a „C1” és „BE” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

 6. 20. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

 7. 24. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.

II. Jártassági feltételek

 1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,

a) aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak

b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

 1. Az „A2” alkategóriájú vezetői engedélyek az „A1” alkategóriára is érvényesek.

 2. Az „A” kategóriájú vezetői engedély érvényes az „A1”, „A2” alkategóriákra is.

A magyar vezetői engedélyen nem kerül feltüntetésre, hogy a vezetői engedély jogosítottja a fenti járművek vezetésére jogosult.

 1. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke (8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

01 Látásképesség korrekciója és/vagy védelme

01. 01. szemüveg

01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék

01. 03. védőszemüveg

01. 04. homályos lencse

01. 05. szemtakaró

01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse

Fontos! Szemüveggel vagy kontaktlencsével vezető tanulók a vezetés és a vizsga alkalmával tartalék szemüveget tartsanak maguknál!!!

18. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

Kategória

Elméleti vizsgadíj

Járműkezelési vizsgadíj

Forgalmi
vizsgadíj

Vizsgadíjak
összesen

Rendelkezésre állásdíja Ft.

AM

4.600

3.600

3.600

11.800

3.490 Ft-tól

"A1"

4.600

4.700

11.000

20.300

3.490 Ft-tól

"A2" "A1"2éventúl

4.600

4.700

11.000

20.300

3.490 Ft-tól

"A2”

4.600

4.700

11.000

20.300

3.490 Ft-tól

"A" (A2-vel 2 éven túl)

4.600

4.700

11.000

20.300

3.490 Ft-tól

"A"

4.600

4.700

11.000

20.300

3.490 Ft-tól

"B"

4.600

-

11.000

15.600

3.990 Ft-tól*

„B/A1”

4.600

-

11.000

15.600

5.000 Ft

Elméleti ill. forgalmi vizsgadíj kizárólag iskolánk ügyfélszolgálatán lehetséges. A sikertelen elméleti pótvizsga díjának befizetése és új időpont kérése a vizsgahelyszínen (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.) lehetséges.

19. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési hatóság a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 17-es, és 19-es paragrafusa alapján jár el.

A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a közlekedési igazgatási hatóság vizsgálja, hogy

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.

c) Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni.

d) Ha az ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, abban az esetben igazolnia kell ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem benyújtásakor.

e) A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe.

Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

20. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelési tevékenységet végzünk a képzéssel, és egyéb hivatalos feladatainkkal kapcsolatos jogi kötelezettségünk keretében, amelyre 24/2005. (IV.21.) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló GKM rendelet (a továbbiakban GKM rendelet) ad nekünk felhatalmazást és jogalapot.

Szeretnénk Önt részletesen tájékoztatni, hogy személyes adatokat kezelünk az alábbiak vonatkozásában:

 • képzéssel kapcsolatban felmerülő, és a GKM rendeletben kötelezően előírt iratanyagokban (szerződések, nyilvántartó lapok, vezetési kartonok, vizsgajelentések, személyi okmányok másolata, végzettséget igazoló dokumentumok másolata stb.)

 • az ügyfélszolgálati irodánkba telepített mozgóképrögzítő eszköz (biztonsági kamera) által rögzített anyagok

 • E-titán ügyféladminisztrációs rendszerbe, a képzéssel kapcsolatban rögzített adatok a GKM rendeletben előírt módon és mértékben.

 • esetenként a képzés közben készült promóciós jellegű fotók, videók (minden esetben, kizárólag az érintett külön, írásos hozzájárulása esetén)

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információk:

Iratanyagok

Biztonsági kamera

E-titán rendszer

Hogyan gyűjtjük?

Beiratkozás során a GKM rendeletben előírt, a tanulóval és gondviselőjével kapcsolatos adatokat begyűjtjük, és rögzítjük az iratanyagokban.

Az autósiskola ügyfélszolgálati helységét két irányból, nappali és éjjellátó funkcióval ellátott biztonsági kamerával szereltük, fel, amely az épületben található rögzítőállomás adathordozójára továbbítja az információkat.

Beiratkozás során a GKM rendeletben előírt, a tanulóval és gondviselőjével kapcsolatos adatokat begyűjtjük, és rögzítjük az online iratanyagokban.

Hogyan használjuk fel?

A képzés során felmerülő műveletekre (tanfolyam adminisztráció, vizsgajelentések, vezetési kartonok, számlázás, ügyfélkapcsolatok stb.) használjuk fel.

Kizárólag olyan esetekben nyitjuk meg a rögzített adatokat tartalmazó adathordozót, amennyiben személy és vagyonvédelmi helyzet indokolja, vagy erre bennünket hivatalos szerv (pl. nyomozó hatóság) felkér.

A képzés során felmerülő műveletekre (tanfolyam adminisztráció, vizsgajelentések, vezetési kartonok, számlázás, ügyfélkapcsolatok stb.) használjuk fel.

Iratbetekintés, kezelés

Iratbetekintésre személyesen és e-mailben van lehetősége kizárólag az adatkezelésben érintett ügyfélnek, vagy hivatalosan meghatalmazott képviselőjének. Az iratbetekintés során jegyzőkönyvet készítünk az iratbetekintésről, amely az adatkezelő és az ügyfél együttes jelenlétében történik.

A mentett képanyagokat a rendszer automatikusan 3 napig tárolja. Indokolt esetben, pl. személy vagy vagyonvédelmi indokból az érintett fél kérésére a tárolt anyagba betekintést tudunk biztosítani.

Iratbetekintésre személyesen és e-mailben van lehetősége kizárólag az adatkezelésben érintett ügyfélnek, vagy hivatalosan meghatalmazott képviselőjének. Az iratbetekintés során jegyzőkönyvet készítünk az iratbetekintésről, amely az adatkezelő és az ügyfél együttes jelenlétében történik.

Adatkezelő(k)

Adatrögzítést az autósiskola ügyfélszolgálati munkatársai végezhetnek. Az adatkezelésben érintettek: az ügyféllel kapcsolatba kerülő elméleti és gyakorlati szakoktatók. Adatvédelmi felelős: Pataki Gergely, E-mail: marketing@csillagautosiskola.hu; Tel.: +36303402911

Adatvédelmi felelős: Pataki Gergely, E-mail: marketing@csillagautosiskola.hu; Tel.: +36303402911

A rendszer karbantartásáért felelős (tehát adatkezelést nem végző) alvállalkozónk: Szetel Bt. (6726 Szeged, Hargitai u. 27/2., kapcsolattartó: Székács Gábor, Tel.: +36204429828)

Adatrögzítést az autósiskola ügyfélszolgálati munkatársai végezhetnek. Az adatkezelésben érintettek: az ügyféllel kapcsolatba kerülő elméleti és gyakorlati szakoktatók. Adatvédelmi felelős: Pataki Gergely, E-mail: marketing@csillagautosiskola.hu; Tel.: +36303402911

Adatkezelés célja

A GKM rendeletben előírtak szerinti képzés lebonyolítása.

Személy és vagyonvédelem.

A GKM rendeletben előírtak szerinti képzés lebonyolítása.

Kockázatok, és azok kezelése, garanciák

Az adatkezelők nyilatkozatban garantálják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat harmadik személynek nem adják át (kivételt képeznek a GKM rendeletben előrt kötelezettségek).

Az érintett adatkezelésben nem találtunk kockázati tényezőt.

Az adatkezelők nyilatkozatban garantálják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat harmadik személynek nem adják át (kivételt képeznek a GKM rendeletben előrt kötelezettségek).

Adatkezelés időtartama

A szerződéskötéstől számított 5 év, minden év december 31-én aktualizálva.

3 nap (72 óra)

A szerződéskötéstől számított 5 év, minden év december 31-én aktualizálva.

Adatkezelő felülvizsgálata az adatkezelés időtartamára

Az adatkezelő időszakos jelleggel ellenőrizhető az adatkezelési folyamatokat. Felülvizsgálatra minden év december 31-ig kerülhet sor.

A rendszer automatizált, amelyet a rendszer karbantartásáért felelős cég nyilatkozatban rögzített.

Az adatkezelő időszakos jelleggel ellenőrizhető az adatkezelési folyamatokat. Felülvizsgálatra minden év december 31-ig kerülhet sor.

Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelők nyilatkozatban garantálják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat harmadik személynek nem adják át (kivételt képeznek a GKM rendeletben előrt kötelezettségek).

A papír alapon vezetett iratanyagokat irodánkban elkülönített szekrényben tároljuk, a területet biztonsági kamerával figyeljük.

A tárolt adatok zárt szekrényben, jelszóval védett környezetben vannak tárolva, így harmadik személy nem tud hozzáférni ezen adatokhoz.

Az adatkezelők nyilatkozatban garantálják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat harmadik személynek nem adják át (kivételt képeznek a GKM rendeletben előrt kötelezettségek).

Az online vezetett iratanyagokat a rendszert kezelő E-Educatio Zrt. (E-mail: info@e-educatio.hu) tárolja harmadik személy részére nem hozzáférhető módon.

Adatkezelés jogalapja

24/2005. (IV.21.) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló GKM rendelet, illetve az ezzel kapcsolatban kötelező képzési szerződés.

Személy és vagyonvédelem.

24/2005. (IV.21.) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló GKM rendelet, illetve az ezzel kapcsolatban kötelező képzési szerződés.

Adatkezelő: a Csillag Oktatási és Kereskedelmi Kft. 6722 Szeged, Gutenberg utca 29., adószám: 10403521-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-000395, Szegedi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.csillagautosiskola.hu. Önkéntesen kirendelt adatvédelmi tisztségviselő: Pataki Gergely – adatvédelmi felelős (Elérhetőségei: e-mail: marketing@csillagautosiskola.hu, Tel.: +36 30 340 2911)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez, „elfeledtetéshez” való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.). Kérjük ebben az esetben jelezze felénk adatai törlésére irányuló szándékát e-mailen (marketing@csillagautosiskola.hu), vagy postai úton (Csillag Kft. 6722 Szeged, Gutenberg u. 29.), és mi haladéktalanul intézkedünk adatai végleges törléséről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a képzés lezárását megelőzően, adatai törlésével a GKM rendeletben előírt kötelezettségeinknek nem fogunk tudni eleget tenni, ami a Képzési Szerződés egyoldalú megszüntetésének tekintendő az Ön részéről.

 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását, pl. direkt marketinghez való hozzájárulás törlése (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu).

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Csillag Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Csillag Kft. székhelye szerinti illetékes törvényszék: Szegedi Törvényszék elérhetősége: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. Minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk. Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a www.csillagautosiskola.hu/adatvedelem oldalon talál, vagy adatvédelmi felelősünktől kérhet.

21. EGYEBEK

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.

 2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ill. félreértésekre ad lehetőséget!

 3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg (Képzési Szerződés), mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett kedvezmények az elméleti képzésre és egyéb járulékos költségekre vonatkoznak.  A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen „Tájékoztató”-ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak.

 4. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de alapóráknál legalább 10 vezetési órát kell fizetni. Pótóráknál az oktatóval egyeztetett óraszámot kérjük fizetni.

 5. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek befizetése esetén tudjuk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében. Az oktatást módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.

 6. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem kérhető, nem is téríthető vissza.

 7. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató, ill. kocsi típusonként megegyező áron teljesítjük.(A pótórák költsége megegyezik az alapórákéval.)  

 8. Más képzőszervhez távozáskor a pénzügyi elszámolás után az óradíj fennmaradó részét visszafizetjük az ügyintézési költség levonásával 3 munkanapon belül, amennyiben azt a tanuló írásban jelzi Ügyfélszolgálatunkon. 

 9. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20 %-a, ill. a 10.000 Forintot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetnie annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képzőszervhez.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk a „CSILLAG” Autósiskola valamennyi munkatársa nevében!

Szeged, 2020. január 1.

Pataki Bálint István
ügyvezető, iskolavezető
info@csillagautosiskola.hu

Pataki Gergely
kommunikációs munkatárs
marketing@csillagautosiskola.hu


 

1. számú melléklet az Általános tájékoztatóhoz

JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK 

(érvényes 2020. január 1-től visszavonásig)

Oktató neve

Kat.

Jármű típus

Óradíj

1.

Pataki István

AM

Aprilia Scarabeo

3.490 HUF

A1

Vespa GT

3.490 HUF

A2

Suzuki GSF Bandit

3.490 HUF

A

Kawasaki ER6N

3.490 HUF

B125

Vespa GT

5.000 HUF

Oktató neve

Kat.

Jármű típus

Óradíj

1. Ottlecz Gábor B Suzuki Swift (benzines) 3.990 HUF
2. Farkas Péter B Renault Clio (benzines) 3.990 HUF
3. Kocsis Sándor B Fiat Bravo (diesel) 4.290 HUF
4.  Giday Kálmán B Suzuki Baleno - automata (benzines) 4.290 HUF

5.

Kurucz Róbert

B

Seat Cordoba (benzines)

4.390 HUF

6.

Mátyás Iván

B

Fiat Grande Punto (benzines)

4.390 HUF

7. Gáspár Péter B Hyundai Getz (diesel) 4.490 HUF

8.

Kerekes Ottilia

B

Honda Jazz (benzines)

4.490 HUF

9. Absolon Róbert B Opel Astra (benzines) 4.490 HUF
10. Gáspár Ferenc B Toyota Yaris (benzines) 4.490 HUF
11. Kis-Tóth Imre B Skoda Fabia (benzines) 4.490 HUF
12. Pataki Bálint István - iskolavezető B Ford Fiesta 1.5 TDCi (diesel) 4.490 HUF

13.

Meszlényi István

B

Opel Astra - ÚJ! (benzines)

4.890 HUF

14.

Mészáros Dezső

B

Skoda Fabia

4.990 HUF

15.

Gáspár József

B

Fiat Punto (benzin-gáz)

4.990 HUF

16.

Árvai István

B

Hyundai IX20 (diesel)

4.990 HUF

Hyunday Accent (diesel)

17.

Tóth Csaba

B

Toyota Auris (diesel)

4.990 HUF

18.

Bán Róbert Rajmund

B

Toyota Corolla (diesel)

4.990 HUF

19.

Bozsik József

B

Seat Ibiza (diesel)

4.990 HUF-tól

20. Bacsa Roland B Nissan Micra (benzines) 4.990 HUF
21. Pataki István B Toyota Auris (diesel) 4.990 HUF

22.

Dobrossi Csaba

B

Skoda Fabia (benzines)

5.190 HUF

23.

Remzső Szabolcs

B

Volkswagen Golf IV. 

4.990 HUF-tól

Volkswagen Golf IV. (automata)

24. Dobrossi Csaba B Skoda Fabia 5.190 HUF
25. Kuhn Gábor Honda Jazz 5.290 HUF

TANTERMI TANFOLYAMDÍJAK

(érvényes 2019. december 3-tól visszavonásig)

„AM” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

AM

Elméleti tanfolyam (tantermi) 

16 óra

16.000 Ft

9.900 Ft

Online hatósági vizsgafelkészítő anyag

90 nap / 10 óra

9.900 Ft

0 Ft

Járműkezelés + forgalom

4+6 óra

50.000 Ft

34.900 Ft

Összesen:

75.900 Ft

44.800 Ft

„A1” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

A1

Elméleti tanfolyam (tantermi)

32 óra

31.900 Ft

9.900 Ft

Online hatósági vizsgafelkészítő anyag

90 nap / 10 óra

9.900 Ft

0 Ft

Járműkezelés+forgalom+országút

6+8+2 óra

80.000 Ft

63.840 Ft

Összesen:

121.800 Ft

73.740 Ft

„A2” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

A2

Elméleti tanfolyam (tantermi)

32 óra

31.900 Ft

9.900 Ft

Online hatósági vizsgafelkészítő anyag

90 nap / 10 óra

9.900 Ft

0 Ft

Járműkezelés+forgalom+országút

6+10+2 óra

90.000 Ft

71.820 Ft

Összesen:

131.800 Ft

81.720 Ft

„A” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

A

Elméleti tanfolyam (tantermi)

32 óra

31.900 Ft

9.900 Ft

Online hatósági vizsgafelkészítő anyag

90 nap / 10 óra

9.900 Ft

0 Ft

Járműkezelés+forgalom+országút

10+11+5 óra

117.000 Ft

90.740 Ft

Összesen:

158.800 Ft

100.640 Ft

„B” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj - lakossági

B

Elméleti tanfolyam (tantermi)

32 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Online hatósági vizsgafelkészítő anyag

90 nap / 10 óra

9.900 Ft

0 Ft

Járműkezelés + forgalom + országút + éjszakai vezetés

9+14+4+2 óra*

115.710 Ft

115.710 Ft

Összesen:

157.610 Ft

125.610 Ft*

*A „B” kategóriás gyakorlati óradíjak a legalacsonyabb óradíjjal (3.990 Ft) kerültek kiszámításra. A magasabb óradíjjal dolgozó oktatóinknál a költségek arányosan emelkednek!

Egyéb díjak

Normál ár

Akciós ár:

Tanpályahasználat díja kategóriánként (korlátlan)

9.900 Ft

7.900 Ft

Elsősegély tanfolyam

16.000 Ft

9.000 Ft

A tanfolyamra jelentkező tanulóinknak a fenti akcióban díjmentesen biztosítjuk az Online Hatósági Vizsgafelkészítő anyagot (9.900 Ft értékben), amely a hatályos vizsgakérdéseket tartalmazza. Ennek elérhetősége 90 nap/12 óra.

Kérjük a Tanulóinkat, hogy a beiratkozáskor kapott regisztrációs e-mailen keresztül regisztráljanak be autósiskolánk E-titán fiókjába! 

Innen az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:

 • Elméleti órákkal kapcsolatos információk
 • Gyakorlati órákkal kapcsolatos információk
 • Vizsgákkal kapcsolatos információk
 • Pénzügyek (számlák, befizetések, online fizetés)
 • Okmányok (szerződések, dokumentumok)

E-LEARNING TANFOLYAMOK, ÉS DÍJAK

(érvényes 2019. július 8-től visszavonásig)

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam AKCIÓS díja

Pótóra díja

(30 nap/10 óra)

90 napos  képzés

„AM” kategóriás képzés

60/90

31.900 Ft helyett 19.900 Ft

5.900 Ft

„A” kategóriás képzés (24 év)

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

+ elsősegély tanfolyam

+ 4.000 Ft

180 napos képzés

„AM” kategóriás képzés

75/180

39.900 Ft helyett 24.900 Ft

5.900 Ft

„A” kategóriás képzés (24 év)

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

+ elsősegély tanfolyam

+ 4.000 Ft

Motoros kategóriából – motoros kategória 

e-learninges átképzések

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra

90 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

60/90

14.900 Ft

5.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával (B125)

60/90

19.900 Ft

5.900 Ft

180 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

75/180

24.900 Ft

5.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

A tanfolyamra jelentkező tanulóinknak a fenti akcióban díjmentesen biztosítjuk az Online Hatósági Vizsgafelkészítő anyagot (9.900 Ft értékben), amely a hatályos vizsgakérdéseket tartalmazza. Ennek elérhetősége 90 nap/12 óra.

Kérjük a Tanulóinkat, hogy a beiratkozáskor kapott regisztrációs e-mailen keresztül regisztráljanak be autósiskolánk E-titán fiókjába!

Innen az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:

 • Elméleti órákkal kapcsolatos információk
 • Gyakorlati órákkal kapcsolatos információk
 • Vizsgákkal kapcsolatos információk
 • Pénzügyek (számlák, befizetések, online fizetés)
 • Okmányok (szerződések, dokumentumok)

A csillagautosiskola.hu weboldal sütiket (cookie) használ. A honlap további böngészésével hozzájárul a használatukhoz. További információ!
Rendben